Hva er Webfonter?

06. juni 2012

De fleste digitale fonter laget de siste 30 årene er laget for DTP og materiell som skal trykkes eller lages om til PDF eller grafikk. Webfonter er en helt ny kategori fontformater beregnet på bruk på websider med @font-face funksjonen – dette ganske nye tillegget til CSS gjør at man kan linke til fontfiler på webserveren slik at webleseren laster ned fonten sammen med websiden og viser teksten med den definerte fonten.

Webfonter: helt nye muligheter

Webfonter: helt nye muligheter

Med webfonter kan du lage websider med søkbar, redigerbar, skalerbar, dynamisk HTML tekst med andre fonter enn den håndfullen med «websikre» fonter man har måttet forholde seg til de siste årene. Dette er viktig for designerne som ønsker et unikt utseende til sitt profileringsarbeid.

Webfonter: nye klassikere

Webfonter: nye klassikere

Webfonter er laget slik at de KUN fungerer på websider og IKKE kan installeres i operativsystemer og brukes til andre ting. Dette er viktig for fontprodusentene, da denne terskelen gjør bruk av fonter på web litt sikrere.

Webfonter: gamle klassikere

Webfonter: gamle klassikere

Det nyeste webfont-formatet WOFF komprimerer fontfilene meget effektivt, slik at de blir minst mulig. Dette er viktig for de som programmerer og passer på websidene, da sidene lastes fortere ned og belaster serveren mindre.

Nesten websikre fonter

«Nesten websikre» fonter

Nå som websider oftere leses på utstyr som ikke engang har det samme grunnsettet med fonter (f.eks. smarttelefoner og lesebrett) er det blitt enda viktigere å kunne bruke egenbestemte fonter på websider. Dette er endelig teknisk og lisensmessig mulig i stor grad, og mulighetene blir straks større.

Websikre fonter

«Websikre» fonter

Webfonter prises gjerne etter gjennomsnittlig antall sidesvisninger i måneden, så pass på å lese de spesielle lisensbetingelsene for webfonter.

Webfont formater:

  • WOFF (Web Open Font Format) vises i Firefox 3.6+, Internet Explorer 9+, Chrome 5+, Safari 5.1+. ALLE weblesere vil snart støtte dette formatet da det er anbefalt av W3 Consortium.
  • EOT (Embedded OpenType) vises i Internet Explorer 4+.
  • SVG (Scalable Vector Graphics) vises i Safari 3.1+, iOS (iPod / iPhone / iPad), Chrome 6+, Opera 10+.

Se etter “@WEB” ikonet på fontene du søker og leter fram i vår fontdatabase på luth.no
Skjermoptimaliserte webfonter har vi gitt søkeordet “WOFF”.


Mang slags OpenType…

20. mai 2010

En OpenType font kan jo være så mangt, og det kan noen ganger være litt forvirrende når man kan velge mellom flere versjoner av samme font. De forskjellige produsentene bruker gjerne noen forkortelser i navnet til fonten som forteller litt om hva slags OpenType fonter det er. En kort skjematisk oversikt:

OpenType Typer

Men for å gjøre valget mye enklere er alle OpenType fonter du kan laste ned fra LUTH Fonter markert med ikoner som forteller akkurat hva fonten inneholder:

OpenType Språk
Disse grå ikonene forteller hvilke ekstra språkgrupper fontene støtter (i tillegg til vesteuropeisk, som alle inneholder). Alle programmer som støtter Unicode har tilgang på denne språkstøtten (også Microsoft Office).

OpenType Avansert
Slike lyseblå ikoner forteller hva slags avanserte OpenType funksjoner fontene inneholder (en tegnforklaring på ikonene er alltid tilgjengelig i fontdatabasen). Kun avanserte programmer som støtter det har tilgang på disse OpenType tegnsettene og funksjonene: f.eks. Adobes CS-programmer, Quark 7+ og et par andre (men ikke f.eks. Microsoft Office).

Et par greie huskeregler til slutt:
• «Pro» versjoner er ikke nødvendigvis mer «profesjonelle»: de har som regel bare bedre språkstøtte enn sine tilsvarende «Std» eller «OT» varianter.
• OTF og TTF fontfiler kan begge brukes på både Mac og Windows – alt som kan håndtere OpenType fonter kan også håndtere TrueType fonter like godt.
• OTF foretrekkes av grafisk bransje fordi de ofte inneholder funksjoner for bedre typografi.
• TTF foretrekkes til kontorbruk fordi de som oftest ikke inneholder avanserte funksjoner man allikevel ikke har tilgang på – og jobber man med Powerpoint er TrueType det eneste som fungerer 100%.


Historien om Berthold

05. mai 2010
De gamle Berthold fontene er gode klassikere, og er ganske utbredte fra tidligere tider, så de blir jevnlig etterspurt. Men vi har markert disse fontene som «trukket tilbake fra markedet» i vår fontdatabase, og her er forklaringen:

En amerikaner som heter Harvey Hunt har tillurt seg alle trademarks og rettigheter fra det gode gamle tyske selskapet Berthold ved hjelp av «kreative forretningsmetoder». Hunt kontaktet nemlig Berthold og tilbød et samarbeid om salg av fontene i USA, og ba Berthold om å oversende alle filer og registrere alle trademarks på det amerikanske selskapet som de skulle eie sammen – men da alt var overført viste det seg at Hunt var eneste eier av selskapet! Naivt av Berthold å gå i denne fella, fullt lovlig på papiret fra Hunt, men moralsk…? Hunt betaler så vidt vi vet IKKE royalties til designere og rettighetshavere, og sitter bare og suger mest mulig penger fra sin «fangst».

Det gamle Berthold-selskapet måtte finne seg et nytt navn (har så langt vært gjennom 3 skifter) og ble konstant overvåket og saksøkt av Hunts kone – som er advokat – hvis de nye firmanavnene eller fontnavnene til deres relanserte fonter lignet for mye på de opprinnelige.

Han som drev gamle Berthold, og ble lurt – og siden prøvde å få selskapet på fote igjen ved å utgi fontene «sine» med nye navn – døde av hjertesvikt i 2005, 56 år gammel…

Det er ingen seriøse aktører innen fontindustrien som vil selge Berthold fontene lengre. Fontene ble umiddelbart trukket ut av Adobes fontsamling Font Folio da alt dette skjedde, og Hunt prøvde faktisk å saksøke Adobe for dette! Men det er en 3-4 selskaper i verden som nå distribuerer Berthold fontene – og de gjør det vel fordi det er penger å tjene på å selge fontene og lukke øynene for forhistorien.

Endel av fontene er sluppet på nytt igjen med nye navn – gjerne også pusset opp av de originale skriftdesignerne. Når du søker på original-navnene i vår fontdatabase, så får du eventuelle alternativer opp samtidig. Vi burde egentlig ikke fortelle om disse «tilsvarende» fontene, for Hunt og hans kone liker å saksøke. Men vi satser på at de ikke er så stødige i norsk…


Postscript R.I.P.

23. mars 2010

Postscript R.I.P.Ja, nå er vel tiden kommet for å si farvel til dette fontformatet. Det har tjent oss vel i mange år, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bruke eldre Postscript fonter i nye operativsystemer:

Windows krever en bestemt sammensetning av filer for å kunne installere Postscript fonter, og det er ikke alle fonter som kommer med akkurat disse filene (tidligere tok nemlig Windows de filene som var tilgjengelig og lagde selv de filene som trengtes – men dette har Windows sluttet å gjøre).

MacOS X introduserte i sin Snow Leopard versjon en bug som gjorde at linjefallet endret seg i eksisterende dokumenter der man hadde brukt enkelte Postscript fonter.

Så det ser ut som om operativsystemene ikke «liker» Postscript fonter lenger…

Og det kan man jo forstå, da både TrueType (.ttf) og OpenType (.otf) formatene er mer oppdaterte, og enklere å behandle: de består begge av kun én fil, og samme filen kan benyttes både i Windows og MacOSX ! (I motsetning til Postscript fonter der filene er plattform-spesifikke).

Så vi anbefaler våre kunder nå kun å anskaffe Postscript fonter hvis den aktuelle fonten ikke er tilgjengelig i OpenType eller TrueType format. Man kan sikkert benytte Postscript fonter i flere år fremover, men alle tegn tyder på at det vil bli mer og mer plundrete…


FontFredag 1010: Web Fonts

12. mars 2010

I alle år har webdesignere måttet velge mellom to frustrerende begrensninger når det gjelder live typografi på web: enten bruke de såkalte «websikre» fontene som er installert på alle datamaskiner, eller bruke Flash/Javascript hacks.

Men ikke nå lenger!

FontFont WebFonts

venstre kolonne: prøveside vist i Safari. Høyre kolonne: samme prøveside vist i FireFox 3.6 - der webfonten er "live"

Det har en stund vært mulig å definere fontbruk ved såkale @font-face tagger i CSS-stilarket til en webside, men det har vært ytterst få fonter som kunne brukes lovlig til dette. Grunnen er at denne taggen brukte «vanlige» TrueType (.ttf) og OpenType (.otf) fonter – som lett kunne plukkes ned fra webserveren og deretter installeres og brukes som vanlige fonter. Så å tillate slik bruk av fonter ville gi en stor økning i piratkopiering av fontene.

Men nå er det utviklet to nye fontformater som KUN kan brukes til websider, og der fontfilene ikke kan brukes til annet. Disse formatene anses som såpass «sikre» at flere fontprodusenter har sluttet opp om dem:
– EOT (Embedded OpenType) støttes av Internet Explorer 4+
– WOFF (Web Open Font Format) støttes av FireFox 3.6+, og flere weblesere forventes å støtte dette formatet ganske snart

Med disse to formatene dekkes 90% av besøkende til de fleste websider!

FontFont WebFonts

Alle webfontene fra FontFont release 52

FontFont er den første store produsentene som utgir fonter som er direkte klare til lovlig web-embedding, og de har allerede ferdig et stort utvalg fonter.
NB! Disse fontene prises etter gjennomsnittlig antall sidesvisninger i måneden, så pass på å lese de spesielle lisensbetingelsene for webfonter. Grunnlisensen dekker bruk på domener med inntil 500.000 sidevisninger i måneden – nok til de fleste type sider.

Ut Mars kan du (som FontBlogg-leser) GRATIS laste ned FF Nuvo Web Medium slik at du selv kan studere og prøve ut disse nye webfont-formatene!

Web Fonts kan du bestille og laste ned fra fontdatabasen vår!


Hvordan utforme en ø?

04. mars 2010

En vurdering som skriftdesignere alltid må ta stilling til er hvordan man skal utforme den «obskure»  Ø-en. Skal streken gjennom Ø krysse bokstaven helt, eller kan Ø også være åpen i midten? Og hvor tykk skal tverrstreken være? Det er jo en interessant problemstilling – særlig for utenlandske skriftdesignere som ikke bruker bokstaven selv – og vi har kikket nærmere på hvordan dette er løst i endel populære fonter.

Det vanligste er jo at streken krysser helt, men det blir fort litt trangt i de fetere gradene. Det kan man løse ved å gjøre tegnet litt bredere og/eller ved å gjøre tverrstreken tynnere. Eksempler: Myriad og Apex New:
Myriad + Apex New

En annen løsning er at man ikke lar tverrstreken krysse midten, men bare lar den stikke ut på utsiden. Dette ser man oftest  i de feteste gradene i endel større fontfamilier – særlig hvis designeren har valgt en tverrstrek som blir tykkere med gradene. Eksempel: Interstate:
Interstate

At dette er en vurdering som gjøres av den enkelte designeren ser vi i dette eksempelet – det er i utgangspunktet samme skriften, men med forskjellige løsninger fra forskjellige produsenter! Eksempler: Futura Std fra Linotype/Adobe og Futura BT fra Bitstream:
Futura

En siste variant som har dukket opp de siste årene er at man plasserer tverrstreken BARE på innsiden, og at den ikke stikker utenfor. En fordel (for skriftdesigneren) er jo at Ø da kan spaces og kernes som en O, men er den like lesbar? Eksempel: FF Signa:
FF Signa

Til slutt vil vi gjerne høre hva våre FontBlogg-lesere syns:


FontFredag 1002: FontFont Offc fonter

15. januar 2010

I de to siste lanseringene fra FontFont (FF-50 & FF-51)er det introdusert et nytt «format» fra FontFont: «Offc» fonter.

Fonter som har denne betegnelsen er beregnet på «kontorbruk» (Office) – det vil si at fontene er i TTF format, de har tabelltall (jevnhøye og jevnbrede) som standard, og de er knyttet sammen i familier der man bruker [fet/bold] og [kursiv/italic]-knappene for å endre snitt. Det vil kontinuerlig lanseres nye «Offc» versjoner av tidligere utgivelser fra FontFont, og disse vil (sammen med OpenType versjonene) erstatte de tidligere formatene.

FontFont er av de første store produsentene (utenom Adobe) som fra nå av ikke lenger lager gammeldagse Postscript fonter – de utgir nå kun OpenType fonter (til grafisk bruk) og «Offc» TTF fonter (til kontorbruk). Begge disse formatene kan benyttes på både Mac og Windows, så man velger altså format etter hovedarbeidsområde og funksjonalitet.

Ut Januar kan du (som FontBlogg-leser) GRATIS laste ned FF Celeste Sans Offc Black slik at du selv kan studere og prøve ut dette formatet!


%d bloggere like this: