Blithe

12. mai 2017

Blithe viser en naturlig følelsen av en tusjpenn med rene linjer. Laura Worthington har beholdt de karakteristiske buene av ekte håndskrift med for eksempel varierte bokstaver på f.eks ligaturene, «ee». Og «O» som forandrer seg i forhold til hvilken bokstav den står sammen med. Fonten har et bredt utvalg av ligaturer og alternative bokstavformer, for å skape en mer overbevisende tilegnethet til håndskrift. Designer: Laura Worthington Designår: 2017

17071_fontblogg


Mang slags OpenType…

20. mai 2010

En OpenType font kan jo være så mangt, og det kan noen ganger være litt forvirrende når man kan velge mellom flere versjoner av samme font. De forskjellige produsentene bruker gjerne noen forkortelser i navnet til fonten som forteller litt om hva slags OpenType fonter det er. En kort skjematisk oversikt:

OpenType Typer

Men for å gjøre valget mye enklere er alle OpenType fonter du kan laste ned fra LUTH Fonter markert med ikoner som forteller akkurat hva fonten inneholder:

OpenType Språk
Disse grå ikonene forteller hvilke ekstra språkgrupper fontene støtter (i tillegg til vesteuropeisk, som alle inneholder). Alle programmer som støtter Unicode har tilgang på denne språkstøtten (også Microsoft Office).

OpenType Avansert
Slike lyseblå ikoner forteller hva slags avanserte OpenType funksjoner fontene inneholder (en tegnforklaring på ikonene er alltid tilgjengelig i fontdatabasen). Kun avanserte programmer som støtter det har tilgang på disse OpenType tegnsettene og funksjonene: f.eks. Adobes CS-programmer, Quark 7+ og et par andre (men ikke f.eks. Microsoft Office).

Et par greie huskeregler til slutt:
• «Pro» versjoner er ikke nødvendigvis mer «profesjonelle»: de har som regel bare bedre språkstøtte enn sine tilsvarende «Std» eller «OT» varianter.
• OTF og TTF fontfiler kan begge brukes på både Mac og Windows – alt som kan håndtere OpenType fonter kan også håndtere TrueType fonter like godt.
• OTF foretrekkes av grafisk bransje fordi de ofte inneholder funksjoner for bedre typografi.
• TTF foretrekkes til kontorbruk fordi de som oftest ikke inneholder avanserte funksjoner man allikevel ikke har tilgang på – og jobber man med Powerpoint er TrueType det eneste som fungerer 100%.


%d bloggere liker dette: