PTL Vielzweck

25. februar 2011

Denne lille skriftfamilien har tre grader med tilhørende kursiver, og er laget for ren grafisk design. PTL Vielzweck er en moderne Sans Serif med tydelige tyske røtter – designet av Verena Gerlach (en av påfallende få kvinnelige skriftdesignere).

Fontfamilien er laget med flere forskjellige tallsett, og kommer også med en spesiell variant der aksentene sitter fast på grunnbokstavene – plassbesparende i overskrifter, men også en interessant visuell effekt.

PTL Vielzweck

PTL Vielzweck

PTL Vielzweck

PTL Vielzweck


Karl-Heinz Lange

26. november 2010

Vi har gleden av å presentere vi en trio av klassiske skrifter fra Karl-Heinz Lange – opprinnelig designet i fotosats-tiden, men nå endelig digitalisert i samarbeid med PrimeType.

PTL Superla er en Futura variant, men med sine mye kortere over- og underliggere og mer normaliserte bokstavformer egner den seg mye bedre til større tekstmengder.

PTL Superla

PTL Minimala ble designet til bruk i telefonkataloger, og med sin ekstreme x-høyde og smale bokstavformer sparer man 25% av plassen, men uten å miste lesbarheten – fonten er faktisk lettlest helt ned til 6pt i alle fethetsgrader!

PTL Minimala

PTL Publicala er en elegant font som har samme modulerte stammer som Optima, men den har mindre kontrast og  skikkelige kursiver – igjen mere velegnet til brødtekst.

PTL Publicala

Flere eksempler:

Les resten av dette innlegget »


%d bloggere liker dette: